แอร์Carrier ติดผนัง ระบบInverter รุ่น 42ACV025 (... Inverter) ขนาด25,500บีทียู เบอร์5 (R32) รุ่นปี 2021 *รุ่นรหัสห้าง Modern Trade ⭐
99,999,999.00 บาท
ติดต่อสอบถาม