แอร์Amena ตั้ง/แขวน ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น SKV35B-MNVJE (SKV-B) ขนาด36,200บีทียู เบอร์5 (R32) ⭐⭐
999,999,999.00 บาท
ติดต่อสอบถาม