แอร์Amena ตั้ง/แขวน ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น SKV30B-MNVJE (SKV-B) ขนาด30,500บีทียู เบอร์5 (R32) ⭐⭐⭐
999,999,999.00 บาท
ติดต่อสอบถาม