แอร์Amena ตั้ง/แขวน ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น SKV24B-MNVKE (SKV-B) ขนาด26,000บีทียู เบอร์5 (R32) ⭐⭐
999,999,999.00 บาท
ติดต่อสอบถาม