แอร์Gree เปลือย/ต่อท่อลม ระบบInverter รุ่น GULD160PH/A-T (GULD U-Match) ขนาด54,500บีทียู (R32)
สินค้ามาใหม่
79,900.00 บาท
81,700.00 บาท
ติดต่อสอบถาม