แอร์Gree เปลือย/ต่อท่อลม ระบบInverter รุ่น GULD140PH/A-T (GULD U-Match) ขนาด45,700บีทียู (R32)
สินค้ามาใหม่
72,900.00 บาท
75,250.00 บาท
ติดต่อสอบถาม