แอร์Daikin ติดผนัง รุ่น ATM13NV2S (Smooth II) ขนาด13,000บีทียู เบอร์5 (R32) *รุ่นรหัสห้าง Modern Trade
17,150.00 บาท
20,500.00 บาท
ติดต่อสอบถาม