แอร์Carrier ต่อท่อลม ระบบธรรมดา รุ่น 42CLY010X-10 (42CLY) ขนาด30,026บีทียู (R32)
36,500.00 บาท
39,200.00 บาท
ติดต่อสอบถาม