แอร์Carrier ต่อท่อลม ระบบธรรมดา รุ่น 42CLY008X-10 (42CLY) ขนาด24,255บีทียู (R32)
30,500.00 บาท
32,400.00 บาท
ติดต่อสอบถาม