แอร์Carrier ต่อท่อลม ระบบธรรมดา รุ่น 42CLY006X-10 (42CLY) ขนาด18,084บีทียู (R32)
25,500.00 บาท
25,900.00 บาท
ติดต่อสอบถาม