แอร์Carrier ฝังฝ้า4ทิศทาง รุ่น 40VLJ040X(R300) (VLJ) ขนาด40,262บีทียู เบอร์5 (R32)
61,500.00 บาท
76,200.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

40VLJ040X/38RLJ040R300 #5