แอร์Carrier ฝังฝ้า4ทิศทาง รุ่น 40VLJ030X (VLJ) ขนาด30,026บีทียู เบอร์5 (R32)
51,500.00 บาท
64,800.00 บาท
ติดต่อสอบถาม