แอร์Carrier ฝังฝ้า4ทิศทาง รุ่น 40VLJ018X (VLJ) ขนาด25,249บีทียู เบอร์5 (R32)
45,500.00 บาท
57,700.00 บาท
ติดต่อสอบถาม