แอร์Carrier ฝังฝ้า4ทิศทาง รุ่น 40VLY030X (VLY) ขนาด30,026บีทียู (R32)
47,500.00 บาท
59,500.00 บาท
ติดต่อสอบถาม