แอร์Carrier ฝังฝ้า4ทิศทาง รุ่น 40VLY048X(R300) (VLY) ขนาด48,000บีทียู (R32)
65,500.00 บาท
81,600.00 บาท
ติดต่อสอบถาม