แอร์Carrier ฝังฝ้า4ทิศทาง รุ่น 40VLY040X(R300) (VLY) ขนาด40,262บีทียู (R32)
59,500.00 บาท
73,500.00 บาท
ติดต่อสอบถาม