แอร์Carrier ฝังฝ้า4ทิศทาง รุ่น 40VLY036X(R300) (VLY) ขนาด36,167บีทียู (R32)
54,500.00 บาท
68,800.00 บาท
ติดต่อสอบถาม