แอร์Carrier ฝังฝ้า4ทิศทาง รุ่น 40VLY024X (VLY) ขนาด24,255บีทียู (R32)
43,500.00 บาท
54,300.00 บาท
ติดต่อสอบถาม