แอร์Carrier ตั้ง/แขวน รุ่น 42FCE020-S3(SCROLL) (Apollo - 42FCE) ขนาด60,000บีทียู (R410A)
60,900.00 บาท
71,900.00 บาท
ติดต่อสอบถาม