แอร์Carrier ตั้ง/แขวน รุ่น 42FCE008-R1 (Apollo - 42FCE) ขนาด26,400บีทียู เบอร์5 (R410A)
33,900.00 บาท
38,900.00 บาท
ติดต่อสอบถาม