แอร์CentralAir ตั้ง/แขวน รุ่น CFH-ES56-60(A)(A)(SCROLL) (CFH-ES) ขนาด56,298บีทียู (R410A) *รีโมทมีสาย*
99,999.00 บาท
ติดต่อสอบถาม