แอร์CentralAir ตั้ง/แขวน รุ่น CFH-ES41-48(SCROLL) (CFH-ES) ขนาด40,944บีทียู (R410A) *รีโมทมีสาย*
99,999.00 บาท
ติดต่อสอบถาม