แอร์CentralAir ตั้ง/แขวน รุ่น CFH-ES33-36(A) (CFH-ES) ขนาด33,438บีทียู (R410A) *รีโมทมีสาย*
99,999.00 บาท
ติดต่อสอบถาม