แอร์CentralAir ตั้ง/แขวน รุ่น CFH-ES25-28 (CFH-ES) ขนาด27,637บีทียู (R410A) *รีโมทมีสาย*
99,999.00 บาท
ติดต่อสอบถาม