แอร์Carrier ตั้ง/แขวน รุ่น 42VLG014X310SW(SCROLL)(S311) (42VLG) ขนาด40,262บีทียู เบอร์5 (R410A)
54,900.00 บาท
65,500.00 บาท
ติดต่อสอบถาม