แอร์Carrier ตั้ง/แขวน รุ่น 42VLG010X110SW(SCROLL) (42VLG) ขนาด30,026บีทียู เบอร์5 (R410A)
45,900.00 บาท
55,100.00 บาท
ติดต่อสอบถาม