แอร์Carrier ตั้ง/แขวน รุ่น 42VLG008X110SW(SCROLL) (42VLG) ขนาด25,931บีทียู เบอร์5 (R410A)
36,900.00 บาท
44,300.00 บาท
ติดต่อสอบถาม