แอร์Carrier ตั้ง/แขวน รุ่น 442VLG006X110SW(SCROLL) (42VLG) ขนาด19,448บีทียู เบอร์5 (R410A)
34,900.00 บาท
40,900.00 บาท
ติดต่อสอบถาม