แอร์Carrier ตั้ง/แขวน รุ่น 42VLY020X-10SW(SCROLL)(R300) (42VLY) ขนาด60,000บีทียู (R32)
58,900.00 บาท
73,000.00 บาท
ติดต่อสอบถาม