แอร์Carrier ตั้ง/แขวน รุ่น 42VLY016X-10SW(R300) (42VLY) ขนาด48,000บีทียู (R32)
52,900.00 บาท
64,300.00 บาท
ติดต่อสอบถาม