แอร์Carrier ตั้ง/แขวน รุ่น 42VLY014X-10SW(R300) (42VLY) ขนาด40,262บีทียู (R32)
47,900.00 บาท
57,300.00 บาท
ติดต่อสอบถาม