แอร์Carrier ตั้ง/แขวน รุ่น 42VLY010X-10SW(R300) (42VLY) ขนาด36,167บีทียู (R32)
42,900.00 บาท
51,800.00 บาท
ติดต่อสอบถาม