แอร์Carrier ตั้ง/แขวน รุ่น 42VLY010X-10SW (42VLY) ขนาด36,167บีทียู (R32)
36,900.00 บาท
43,200.00 บาท
ติดต่อสอบถาม