แอร์Carrier ตั้ง/แขวน รุ่น 42VLY008X-10SW (42VLY) ขนาด24,225บีทียู (R32)
31,900.00 บาท
36,800.00 บาท
ติดต่อสอบถาม