แอร์Carrier ตั้ง/แขวน รุ่น 42VLY006X-10SW (42VLY) ขนาด18,084บีทียู (R32)
26,900.00 บาท
30,800.00 บาท
ติดต่อสอบถาม