แอร์Carrier ตั้ง/แขวน รุ่น 42VLY004X-10SW (42VLY) ขนาด12,283บีทียู (R32)
22,900.00 บาท
24,400.00 บาท
ติดต่อสอบถาม