แอร์Carrier ตั้ง/แขวน รุ่น 42VLU020X-10SW(SCROLL)(S301) (42VLU) ขนาด60,000บีทียู (R410A)
58,900.00 บาท
73,000.00 บาท
ติดต่อสอบถาม