แอร์Carrier ตั้ง/แขวน รุ่น 42VLU016X-10SW(SCROLL)(S301) (42VLU) ขนาด48,000บีทียู (R410A)
52,900.00 บาท
65,600.00 บาท
ติดต่อสอบถาม