แอร์Carrier ตั้ง/แขวน รุ่น 42VLU014X-10SW(SCROLL)(S301) (42VLU) ขนาด40,262บีทียู (R410A)
47,900.00 บาท
58,500.00 บาท
ติดต่อสอบถาม