แอร์Carrier ตั้ง/แขวน รุ่น 42VLU014X-10SW(SCROLL) (42VLU) ขนาด40,262บีทียู (R410A)
46,900.00 บาท
57,000.00 บาท
ติดต่อสอบถาม