แอร์Carrier ตั้ง/แขวน รุ่น 42VLU010X-10SW(SCROLL) (42VLU) ขนาด30,026บีทียู (R410A)
37,900.00 บาท
45,100.00 บาท
ติดต่อสอบถาม