แอร์Carrier ตั้ง/แขวน รุ่น 42VLU010X-10SW(ROTARY) (42VLU) ขนาด30,026บีทียู (R410A)
36,900.00 บาท
43,200.00 บาท
ติดต่อสอบถาม