แอร์Carrier ตั้ง/แขวน รุ่น 42VLU008X-10SW(SCROLL) (42VLU) ขนาด24,225บีทียู (R410A)
33,900.00 บาท
40,500.00 บาท
ติดต่อสอบถาม