แอร์Carrier ตั้ง/แขวน รุ่น 42VLU008X-10SW(ROTARY) (42VLU) ขนาด24,225บีทียู (R410A)
31,900.00 บาท
36,800.00 บาท
ติดต่อสอบถาม