แอร์Carrier ตั้ง/แขวน รุ่น 42VLU006X-10SW(SCROLL) (42VLU) ขนาด18,084บีทียู (R410A)
29,900.00 บาท
35,800.00 บาท
ติดต่อสอบถาม