แอร์Carrier ตั้ง/แขวน รุ่น 42VLU006X-10SW(ROTARY) (42VLU) ขนาด18,084บีทียู (R410A)
26,900.00 บาท
30,800.00 บาท
ติดต่อสอบถาม