แอร์Amena แขวนใต้ฝ้า รุ่น SK36B-MNVLE (SK-B) ขนาด36,300บีทียู เบอร์5 (R410A)
36,400.00 บาท
41,900.00 บาท
ติดต่อสอบถาม