แอร์Amena ติดผนัง รุ่น WL48B-MNVLU(RSYLU) (WL-B) ขนาด30,500บีทียู (R32)
47,500.00 บาท
57,100.00 บาท
ติดต่อสอบถาม