แอร์Amena ติดผนัง รุ่น WL44B-MNVKU(RSYLU) (WL-B) ขนาด44,000บีทียู (R32)
45,500.00 บาท
54,700.00 บาท
ติดต่อสอบถาม