แอร์Amena ติดผนัง รุ่น WL36B-MNVKE (WL-B) ขนาด36,800บีทียู เบอร์5 (R32)
42,500.00 บาท
52,800.00 บาท
ติดต่อสอบถาม